Ohňostroj SHAKE 19rán 35sec Zväčšiť

Ohňostroj SHAKE 19rán 35sec

9,18 € s DPH

TXB338

Nový produkt

Ohňostroj SHAKE je určený pre menej náročńych klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať peknú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber 20mm
Dĺžka trvania 35 sec
Kategória F2 - predaj od 18 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 100 - 150g
Dostrel +/- 23m

Ohňostroj SHAKE 19rán 35sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.