Ohňostroj BLUE CURACAO 10rán 17sec Zväčšiť

Ohňostroj BLUE CURACAO 10rán 17sec

9,72 € s DPH

TXB410

Nový produkt

Ohňostroj BLUE CURACAO je určený pre menej náročńych klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať peknú ohňostrojovú show.

Viac detailov

Kaliber 30mm
Dĺžka trvania 25 sec
Kategória F2 - predaj od 18 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 100 - 150g
Dostrel +/- 25m

Ohňostroj BLUE CURACAO 10rán 17sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.