Ohňostroj NEW HORIZONTS 60rán 40sec Zväčšiť

Ohňostroj NEW HORIZONTS 60rán 25mm 35sec

41,88 € s DPH

TXB337

Nový produkt

Kaliber 20mm
Dĺžka trvania 35 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 800 - 900g
Dostrel +/- 30m

Ohňostroj NEW HORIZONTS je určený pre menej náročńych klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať peknú ohňostrojovú show.

Ohňostroj NEW HORIZONTS 60rán 35sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.