MASTER O FIRE Zväčšiť

MASTER O FIRE 49rán 40sec

15,84 € s DPH

TXB323

Nový produkt

Tento ohňostroj je určený pre menej náročńych klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať peknú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber 20mm
Dĺžka trvania 40 sec
Kategória F2 - predaj od 18 rokov
Trieda ADR 1.3G
Váha čierneho prachu 424g
Dostrel +/- 23-35m

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.