Ohňostroj ROYAL SHOW 238án 150sec Zväčšiť

Ohňostroj ROYAL SHOW 238án 150sec

249,60 € s DPH

TXB865

Nový produkt

Ohňostroj ROYAL SHOW je určený pre najnáročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať dlhú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber MIX
Dĺžka trvania 150 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.3G
Váha čierneho prachu 3000 - 3500g
Dostrel +/- 35m

Ohňostroj ROYAL SHOW 238án 150sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.