Ohňostroj TOTAL DEFENDER 49rán 50sec Zväčšiť

Ohňostroj TOTAL DEFENDER 49rán 50sec

48,24 € s DPH

C493TO

Nový produkt

Ohňostroj TOTAL DEFENDER je kompakt určený pre menej náročńych klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať peknú ohňostrojovú show. Ohňostroj je vhodńy na rôzne oslavy a svadby.

Viac detailov

Kaliber 30mm
Dĺžka trvania 45 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.3G

Ohňostroj TOTAL DEFENDER 49rán 50sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.