Ohňostroj HEGEMON 49rán 30sec Zväčšiť

Ohňostroj HEGEMON 49rán 30mm 30sec

42,00 € s DPH

TXB057

Nový produkt

Kaliber 30mm
Dĺžka trvania 30 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 700 - 800g
Dostrel +/- 35m

Ohňostroj HEGEMON je určený pre náročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať ohňostrojovú show.

Ohňostroj HEGEMON 49rán 30mm 30sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.