Ohňostroj 200rán 2min 30sec Zväčšiť

Ohňostroj LIGHTS OF NIGHTS 200rán 2min 30sec

205,20 € s DPH

TXB098

Nový produkt

Tento ohňostroj je určený pre najnáročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať dlhú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber 30mm
Dĺžka trvania 150 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.3G
Váha čierneho prachu 3900g
Dostrel +/- 40m

Ohňostroj LIGHTS OF NIGHTS 200rán 2min 30sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.