Ohňostroj UNIQUE PARTY 146rán 120sec Zväčšiť

Ohňostroj UNIQUE PARTY 146rán 120sec

150,00 € s DPH

TXB008

Nový produkt

Ohňostroj UNIQUE PARTY je určený pre najnáročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať dlhú ohňostrojovú show.

Viac detailov

Kaliber MIX
Dĺžka trvania 120 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 1800 - 2000g
Dostrel +/- 40m

Ohňostroj UNIQUE PARTY 146rán 120sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.