Ohňostroj POWER ZONE 168rán 70sec Zväčšiť

Ohňostroj POWER ZONE 168rán 70sec

72,00 € s DPH

TXB610-E

Nový produkt

Ohňostroj POWER ZONE je určený pre najnáročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať dlhú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber 20mm
Dĺžka trvania 70 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 902g
Dostrel +/- 30m

Ohňostroj POWER ZONE 168rán 70sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.