Ohňostroj STAR DUST 100rán 50sec Zväčšiť

Ohňostroj STAR DUST 100rán 50sec

50,40 € s DPH

TXB357

Nový produkt

Ohňostroj STAR DUST je určený pre najnáročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať dlhú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber 20mm
Dĺžka trvania 60 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.3G
Váha čierneho prachu 600 - 700g
Dostrel +/- 30m

Ohňostroj WYLUZUJ

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.