Ohňostroj SELECT 25rán 60sec Zväčšiť

Ohňostroj SELECT 25rán 60sec

84,00 € s DPH

TXB463

Nový produkt

Ohňostroj SELECT je určený pre náročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať krásnu ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber 50mm
Dĺžka trvania 60 sec
Kategória F3 - predaj od 21 rokov
Trieda ADR 1.3G
Váha čierneho prachu 800 - 900g
Dostrel +/- 45m

Ohňostroj SELECT 25rán 60sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.