Ohňostroj CELEBRITA 123rán 60sec Zväčšiť

Ohňostroj CELEBRITA 123rán 60sec

124,80 € s DPH

TXB006

Nový produkt

Ohňostroj CELEBRITA je určený pre najnáročnejších klientov. Stačí zapálenie jednej zápalice a môžete si v klude vychutnávať dlhú ohňostrojovú show. 

Viac detailov

Kaliber MIX
Dĺžka trvania 60 sec
Kategória F2 - predaj od 18 rokov
Trieda ADR 1.4G
Váha čierneho prachu 1980g
Dostrel +/- 35m

Ohňostroj CELEBRITA 123rán 60sec

UPOZORNENIE: Zákaz fajčenia pri ohňostroji. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny, alebo zasiahnutie časťami. Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami a inýmy zdrojmi zapálenie. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyčistite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenost. Požiar nehaste, pokiaľ sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v originálnom balení. V prípade zlyhavky odovzdajte obal/obsah oprávnenej osobe.